Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Minh Nhat
Mã Số Thuế: 4200744684
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 25 Nguyễn Công Trứ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Hồng Trần Thị Lệ Hồng
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật?

✓ Trả lời: 4200744684

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật?

✓ Trả lời: 25 Nguyễn Công Trứ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Lệ Hồng Trần Thị Lệ Hồng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Nhật?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]