Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Hoang Thoi
Mã Số Thuế: 4200744701
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Diên Thạnh – Xã Diên Thạnh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn THị Kim Thoa
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời?

✓ Trả lời: 4200744701

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời?

✓ Trả lời: Diên Thạnh – Xã Diên Thạnh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn THị Kim Thoa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]