Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long


Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Hoang Long
Mã Số Thuế: 4200736595
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 Pasteur – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 23-02-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Gấm Hoàng Hồng Gấm
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long?

✓ Trả lời: 4200736595

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long?

✓ Trả lời: 11 Pasteur – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Hồng Gấm Hoàng Hồng Gấm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general