Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát

Cong ty TNHH mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Duc Phat
Mã Số Thuế: 4200873746
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 40 đường số 2, kho cảng Bình Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2009
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lương Đức Xuân
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát?

✓ Trả lời: 4200873746

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát?

✓ Trả lời: Lô 40 đường số 2, kho cảng Bình Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát là ai?

✓ Trả lời: Lương Đức Xuân

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Đức Phát?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]