Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai – Dich vu va Du lich Thien Phu
Mã Số Thuế: 4200746233
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 20 Phan Đình Giót – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-03-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Dự Nguyễn Dự
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú?

✓ Trả lời: 4200746233

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú?

✓ Trả lời: 20 Phan Đình Giót – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Dự Nguyễn Dự

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Thiên Phú?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]