Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai – Dich vu – San xuat Quang Ha
Mã Số Thuế: 4200726371
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 127 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Thuỵ Hồng hà Trần Thụy Hồng Hà
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà?

✓ Trả lời: 4200726371

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà?

✓ Trả lời: 127 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà là ai?

✓ Trả lời: Trần Thuỵ Hồng hà Trần Thụy Hồng Hà

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Quang Hà?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]