Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thuong Mai – Dich Vu Quoc Huy
Mã Số Thuế: 4201120022
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 87 Trần Quý Cáp – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-11-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Huy Trần Thanh Huy
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy?

✓ Trả lời: 4201120022

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy?

✓ Trả lời: 87 Trần Quý Cáp – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy là ai?

✓ Trả lời: Trần Thanh Huy Trần Thanh Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại – Dịch Vụ Quốc Huy?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]