Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHHH MộT THàNH VIêN TM & DV MINH TIếN

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thuong Mai-Dich Vu Minh Tien
Mã Số Thuế: 4200866555
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 121 đường Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đông Nguyễn Thành Đông
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến?

✓ Trả lời: 4200866555

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến?

✓ Trả lời: 121 đường Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Đông Nguyễn Thành Đông

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Minh Tiến?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]