Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai – Dich vu – Bao ve Nghia Dung
Mã Số Thuế: 4200747004
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Cửu Lợi, Cam Hòa – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 12
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Lâm Trần Thanh Lâm
Ngành nghề chính: Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng?

✓ Trả lời: 4200747004

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng?

✓ Trả lời: Thôn Cửu Lợi, Cam Hòa – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng là ai?

✓ Trả lời: Trần Thanh Lâm Trần Thanh Lâm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ – Bảo vệ Nghĩa Dũng?

✓ Trả lời: Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

[ad_2]