Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai Dich vu Anh Dung
Mã Số Thuế: 4200980882
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Lương Hòa, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-05-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng Hoàng Văn Dũng
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng?

✓ Trả lời: 4200980882

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng?

✓ Trả lời: thôn Lương Hòa, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Văn Dũng Hoàng Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Anh Dũng?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]