Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thien Duong Xanh
Mã Số Thuế: 4201113522
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: lô số 43-44 Nguyễn Tất Thành, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Tú Nguyễn Vinh Tú
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh?

✓ Trả lời: 4201113522

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh?

✓ Trả lời: lô số 43-44 Nguyễn Tất Thành, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vinh Tú Nguyễn Vinh Tú

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thiên Đường Xanh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]