Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH MTV THàNH PHươNG NHA TRANG

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thanh Phuong Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201521440
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 70 Phùng Hưng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-08-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Kim Tuyến
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201521440

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang?

✓ Trả lời: 70 Phùng Hưng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Kim Tuyến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Phương Nha Trang?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]