Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú

Tiếng Anh:

TAI NGUYEN PHU CO., LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tai Nguyen Phu
Mã Số Thuế: 4201442301
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Xuân Phú 1 – Xã Suối Tiên – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nguyên Nguyễn Đình Nguyên
Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú?

✓ Trả lời: 4201442301

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú?

✓ Trả lời: Thôn Xuân Phú 1 – Xã Suối Tiên – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Nguyên Nguyễn Đình Nguyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Phú?

✓ Trả lời: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

[ad_2]