Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Song Khanh
Mã Số Thuế: 4200876095
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 41 Bà Triệu – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-11-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Khánh Hoà Nguyễn Lê Khánh Hòa
Ngành nghề chính: In ấn

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh?

✓ Trả lời: 4200876095

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh?

✓ Trả lời: 41 Bà Triệu – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Lê Khánh Hoà Nguyễn Lê Khánh Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Khánh?

✓ Trả lời: In ấn

[ad_2]