Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien San Xuat Va Thuong Mai Hung An
Mã Số Thuế: 4201447187
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 31 âu Cơ – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Võ Thị Loan Võ Thị Loan
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An?

✓ Trả lời: 4201447187

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An?

✓ Trả lời: 31 âu Cơ – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Loan Võ Thị Loan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hưng An?

✓ Trả lời: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

[ad_2]