Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Quoc Truong
Mã Số Thuế: 4201075387
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12/18 Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-07-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận
Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường?

✓ Trả lời: 4201075387

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường?

✓ Trả lời: 12/18 Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường là ai?

✓ Trả lời: Lê Quốc Thuận Lê Quốc Thuận

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Quốc Trường?

✓ Trả lời: Quán rượu, bia, quầy bar

[ad_2]