Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST

Cong ty TNHH Mot thanh vien NOVATOURIST
Mã Số Thuế: 4201063776
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 71A Thống Nhất, Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Sỹ Huỳnh Tấn Sỹ
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST?

✓ Trả lời: 4201063776

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST?

✓ Trả lời: 71A Thống Nhất, Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Tấn Sỹ Huỳnh Tấn Sỹ

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên NOVATOURIST?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]