Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang

Tiếng Anh:

CTY TNHH NộI THấT DUY QUANG

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Noi That Duy Quang
Mã Số Thuế: 4201120008
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Phùng Hưng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Võ Huỳnh Duy Quang Võ Huỳnh Duy Quang
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang?

✓ Trả lời: 4201120008

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang?

✓ Trả lời: 02 Phùng Hưng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang là ai?

✓ Trả lời: Võ Huỳnh Duy Quang Võ Huỳnh Duy Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Duy Quang?

✓ Trả lời: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]