Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Nha Trang Yen Thu
Mã Số Thuế: 4201921752
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 240 Đường 23/10, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huệ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu?

✓ Trả lời: 4201921752

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu?

✓ Trả lời: 240 Đường 23/10, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thu Huệ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nha Trang Yến Thu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]