Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Ngoc Anh
Mã Số Thuế: 4200873908
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 72 Trần Quý Cáp – Phường Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Liên Nguyễn Thị Mỹ Liên
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh?

✓ Trả lời: 4200873908

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh?

✓ Trả lời: 72 Trần Quý Cáp – Phường Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Mỹ Liên Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]