Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh

Cong ty TNHH Mot thanh vien Nam Thinh
Mã Số Thuế: 4200852016
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 4B Đinh Tiên Hoàng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-02-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giống Nguyễn Thị Giống
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh?

✓ Trả lời: 4200852016

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh?

✓ Trả lời: 4B Đinh Tiên Hoàng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Giống Nguyễn Thị Giống

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Nam Thịnh?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]