Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Khuong Cat
Mã Số Thuế: 4200773540
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 54 Vạn Hòa – Phường Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-08-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lê Nhật Khương Lê Nhật Khương
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát?

✓ Trả lời: 4200773540

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát?

✓ Trả lời: 54 Vạn Hòa – Phường Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát là ai?

✓ Trả lời: Lê Nhật Khương Lê Nhật Khương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khương Cát?

✓ Trả lời: Chuẩn bị mặt bằng

[ad_2]