Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa

Cong ty TNHH Mot thanh vien Isuzu Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4200741838
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Lê Hồng Phong, Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 36
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đặng Nhật Quang Đặng Nhật Quang
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4200741838

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 02 Lê Hồng Phong, Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Đặng Nhật Quang Đặng Nhật Quang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Isuzu Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]