Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng

Cong ty TNHH Mot thanh vien Huu Hoang
Mã Số Thuế: 4200866516
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 63/10/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh Phạm Thị Kim Oanh
Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng?

✓ Trả lời: 4200866516

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng?

✓ Trả lời: 63/10/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Kim Oanh Phạm Thị Kim Oanh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Hữu Hoàng?

✓ Trả lời: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]