Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)

Cong ty TNHH Mot thanh vien Hoang Phong (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200893365-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 286 đường 2/4 khóm Hà Phước – Phường Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Xuân Sang Lê Thị Xuân Sang
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200893365-001

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 286 đường 2/4 khóm Hà Phước – Phường Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Xuân Sang Lê Thị Xuân Sang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phong (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]