Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông

Cong ty TNHH Mot thanh vien Hai Bong
Mã Số Thuế: 4200869531
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2009
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bông
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông?

✓ Trả lời: 4200869531

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông?

✓ Trả lời: Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Bông

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Hai Bông?

✓ Trả lời: Chuẩn bị mặt bằng

[ad_2]