Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh

Cong ty TNHH Mot thanh vien Giong Vat nuoi quy hiem Ha Khanh
Mã Số Thuế: 4200775298
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Trương Nguyên Trần Trương Nguyên
Ngành nghề chính: Chăn nuôi

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh?

✓ Trả lời: 4200775298

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh?

✓ Trả lời: Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh là ai?

✓ Trả lời: Trần Trương Nguyên Trần Trương Nguyên

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Giống Vật nuôi qúy hiếm Hà Khánh?

✓ Trả lời: Chăn nuôi

[ad_2]