Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S

Cong ty TNHH Mot thanh vien Giai phap Cong nghe Thong tin Tich Hop I2S
Mã Số Thuế: 4201119771
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 62/8B Đồng Nai, Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phan Minh Trung Phan Minh Trung
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S?

✓ Trả lời: 4201119771

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S?

✓ Trả lời: 62/8B Đồng Nai, Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S là ai?

✓ Trả lời: Phan Minh Trung Phan Minh Trung

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ Thông tin Tích Hợp I2S?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]