Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt

Tiếng Anh:

Phượng Hoàng Travel

Cong ty TNHH Mot thanh vien Du lich Phuong Hoang Viet
Mã Số Thuế: 4200776703
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 155 Phương Sài, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoài Nam
Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt?

✓ Trả lời: 4200776703

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt?

✓ Trả lời: 155 Phương Sài, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoài Nam

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Phượng Hoàng Việt?

✓ Trả lời: Quán rượu, bia, quầy bar

[ad_2]