Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh

Tiếng Anh:

NHA TRANG BLUE SEA TRAVAL CO., LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Du Lich Nha Trang Bien Xanh
Mã Số Thuế: 4200687764
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 63 Hồng Bàng – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng Trần Thanh Tùng
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh?

✓ Trả lời: 4200687764

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh?

✓ Trả lời: 63 Hồng Bàng – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh là ai?

✓ Trả lời: Trần Thanh Tùng Trần Thanh Tùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nha Trang Biển Xanh?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]