Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên

Cong ty TNHH Mot thanh vien Du lich Moc Hoa Vien
Mã Số Thuế: 4201110031
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: tổ 4, thôn Lương Sơn, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam Nguyễn Ngọc Nam
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên?

✓ Trả lời: 4201110031

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên?

✓ Trả lời: tổ 4, thôn Lương Sơn, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Nam Nguyễn Ngọc Nam

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mộc Hoa Viên?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]