Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam

Tiếng Anh:

LE THI TOUR VIET NAM ONE MEMBER LIMITED COMPANY

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Du Lich Le Thi Viet Nam
Mã Số Thuế: 4200988930
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 31/11 Biệt Thự – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Lê Thị Thúy
Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam?

✓ Trả lời: 4200988930

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam?

✓ Trả lời: 31/11 Biệt Thự – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thúy Lê Thị Thúy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Lê Thi Việt Nam?

✓ Trả lời: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

[ad_2]