Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt

Tiếng Anh:

VIET EXPLORE TRAVEL

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Du Lich Kham Pha Viet
Mã Số Thuế: 4200774978
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 23C Biệt Thự – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Liên Hồ Thị Ngọc Liên
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt?

✓ Trả lời: 4200774978

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt?

✓ Trả lời: 23C Biệt Thự – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt là ai?

✓ Trả lời: Hồ Thị Ngọc Liên Hồ Thị Ngọc Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khám Phá Việt?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]