Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu

Tiếng Anh:

HA CHAU TOURISM ONE MEMBER LIMITED COMPANY

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Du Lich Ha Chau
Mã Số Thuế: 4201473490
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 9, thôn Phú Vinh – Xã Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu?

✓ Trả lời: 4201473490

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu?

✓ Trả lời: Tổ 9, thôn Phú Vinh – Xã Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Hà Châu?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]