Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh

Cong ty TNHH Mot thanh vien Du lich Anh Anh
Mã Số Thuế: 4200773893
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 266/48 Thống Nhất – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-08-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Thanh Phạm Bá Thanh
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh?

✓ Trả lời: 4200773893

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh?

✓ Trả lời: 266/48 Thống Nhất – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh là ai?

✓ Trả lời: Phạm Bá Thanh Phạm Bá Thanh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Anh Anh?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]