Công ty TNHH Một thành viên Dieuly

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Dieuly

Cong ty TNHH Mot thanh vien Dieuly
Mã Số Thuế: 4200741806
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 23, thôn Hòn Nghệ, Vĩnh Ngọc – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Cao Quang Vinh Cao Quang Vinh
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Dieuly

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Dieuly?

✓ Trả lời: 4200741806

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Dieuly?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Dieuly chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Dieuly?

✓ Trả lời: Tổ 23, thôn Hòn Nghệ, Vĩnh Ngọc – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Dieuly là ai?

✓ Trả lời: Cao Quang Vinh Cao Quang Vinh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Dieuly?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]