Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà

Cong ty TNHH mot thanh vien dich vu thuong mai Ngoc Ha
Mã Số Thuế: 4200869757
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 55 Bạch Đằng, Tân Lập, TP Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà?

✓ Trả lời: 4200869757

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà?

✓ Trả lời: 55 Bạch Đằng, Tân Lập, TP Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Ngọc Hà?

✓ Trả lời: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]