Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh


Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh

Cong ty TNHH Mot thanh vien Dau tu Vinh Cam Ranh
Mã Số Thuế: 4200803001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 90 Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Lợi Hải, Cam Lợi – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-12-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Phương Đặng Việt Phương
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh?

✓ Trả lời: 4200803001

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh?

✓ Trả lời: 90 Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Lợi Hải, Cam Lợi – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh là ai?

✓ Trả lời: Đặng Việt Phương Đặng Việt Phương

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Vịnh Cam Ranh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general