Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong

Cong ty TNHH Mot thanh vien Canh quan Nam Phong
Mã Số Thuế: 4200772723
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Trung, đội 6, Diên Thạnh – Xã Diên Thạnh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-09-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trương Bảo Quốc Trương Bảo Quốc
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong?

✓ Trả lời: 4200772723

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong?

✓ Trả lời: Thôn Trung, đội 6, Diên Thạnh – Xã Diên Thạnh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong là ai?

✓ Trả lời: Trương Bảo Quốc Trương Bảo Quốc

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong?

✓ Trả lời: Trồng cây ăn quả

[ad_2]