Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long

Cong ty TNHH Mot thanh vien Bao Long
Mã Số Thuế: 4200775227
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 47 Võ Tánh, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Dương Minh Tuấn Dương Minh Tuấn
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long?

✓ Trả lời: 4200775227

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long?

✓ Trả lời: 47 Võ Tánh, Vĩnh Lương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long là ai?

✓ Trả lời: Dương Minh Tuấn Dương Minh Tuấn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Bảo Long?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]