Công ty TNHH Một thành viên âu Việt

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên âu Việt

Cong ty TNHH Mot thanh vien au Viet
Mã Số Thuế: 4200856194
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 131 Nguyễn Hữu Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Phương Phạm Minh Phương
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên âu Việt

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên âu Việt?

✓ Trả lời: 4200856194

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên âu Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên âu Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên âu Việt?

✓ Trả lời: 131 Nguyễn Hữu Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên âu Việt là ai?

✓ Trả lời: Phạm Minh Phương Phạm Minh Phương

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên âu Việt?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]