Công ty TNHH một thành viên Anh Thu

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên Anh Thu

Cong ty TNHH mot thanh vien Anh Thu
Mã Số Thuế: 4200690742
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 44 Tô Hiến Thành, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-06-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Trang Thu Trịnh Thị Trang Thu
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên Anh Thu

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên Anh Thu?

✓ Trả lời: 4200690742

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên Anh Thu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên Anh Thu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Anh Thu?

✓ Trả lời: 44 Tô Hiến Thành, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên Anh Thu là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Thị Trang Thu Trịnh Thị Trang Thu

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên Anh Thu?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]