Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang

[ad_1]

Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang

Cong ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201117414
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 16A Trịnh Phong, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trương Quốc Thái Trương Quốc Thái
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang

Mã số thuế của Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201117414

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang?

✓ Trả lời: 16A Trịnh Phong, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Trương Quốc Thái Trương Quốc Thái

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Minexco-Mig Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]