Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Cong Ty TNHH Mien Nhiet Doi Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201469800
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 40 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Toàn Trần Xuân Toàn
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201469800

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang?

✓ Trả lời: 40 Trần Phú – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Toàn Trần Xuân Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]