Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)

[ad_1]

Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)

Cong ty TNHH May mac Do Boi Thong Nhat (Nop ho nha thau)
Mã Số Thuế: 4201006344
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô C1 KCN Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Stephen Peter Gabbott
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế của Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: 4201006344

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Lô C1 KCN Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu) là ai?

✓ Trả lời: Stephen Peter Gabbott

Ngành nghề chính của Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất (Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Hoạt động tư vấn quản lý

[ad_2]