Công Ty TNHH Ludos

[ad_1]

Công Ty TNHH Ludos

Tiếng Anh:

Ludos Limited Company

Cong Ty TNHH Ludos
Mã Số Thuế: 4201920318
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 13 Cồn Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ludos

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ludos?

✓ Trả lời: 4201920318

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ludos?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ludos chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ludos?

✓ Trả lời: Tổ 13 Cồn Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Ludos là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ludos?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]