Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)

Cong ty TNHH Lan Anh (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200723980-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 29 Phan Chu Trinh – Phường Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh Trần Thị Lan Anh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200723980-001

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 29 Phan Chu Trinh – Phường Vạn Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Lan Anh Trần Thị Lan Anh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Lan Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]