Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông

[ad_1]

Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông

Cong Ty TNHH Lam San Khanh Dong
Mã Số Thuế: 4201948786
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Mai Thiên Tài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông?

✓ Trả lời: 4201948786

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông?

✓ Trả lời: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông là ai?

✓ Trả lời: Mai Thiên Tài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lâm Sản Khánh Đông?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]