Công ty TNHH Kim Thủy

[ad_1]

Công ty TNHH Kim Thủy

Cong ty TNHH Kim Thuy
Mã Số Thuế: 4200775160
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tân Thành, Cam Thành Bắc – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Tập Đặng Văn Tân
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Kim Thủy

Mã số thuế của Công ty TNHH Kim Thủy?

✓ Trả lời: 4200775160

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Kim Thủy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Kim Thủy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Kim Thủy?

✓ Trả lời: Tân Thành, Cam Thành Bắc – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Kim Thủy là ai?

✓ Trả lời: Đặng Văn Tập Đặng Văn Tân

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Kim Thủy?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]