Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design

[ad_1]

Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design

Tiếng Anh:

MAX DESIGN ARCHITECTURE – CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Kien Truc – Xay Dung Max Design
Mã Số Thuế: 4201950030
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Hẻm 03, Số 14 Lê Nghị, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Tuyền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design?

✓ Trả lời: 4201950030

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design?

✓ Trả lời: Hẻm 03, Số 14 Lê Nghị, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kiến Trúc – Xây Dựng Max Design?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]